The Class Kouzlo. Tím jsi. Buď tím. Kurz

 Intro 


Praha, Česká republika


živě & online
s Moirou Bramley & Silvií Puentes

 

Přehlížíte své kouzelné kapacity, aby jste mohli zažívat život, který považujete za reálný?


 9. května, 2024 v 19h
(Váš čas)

Cena

€350
(Cena pro země)

Informace o kurzu

Večer

Předpoklady

Foundation kurz

Místo konání

Pentahotel Prague, Sokolovska 112 Karlin, Prague 18600 Czech Republic
Online přes zoom

Zaregistrujte se výběrem cen pro vaši zemi.

Cena pro země 100%
Cena pro země 80%
Cena pro země 75%
Registrace přes Access stránky

Moira Bramley & Sylvia Puentes
 Access Consciousness Certifikování Facilitátoři

O Moiře Bramley
Moira Bramleyová je výjimečná osobnost, která pomáhá ostatním poznávat, že přijímaná realita je falešný konstrukt. Specializuje se na vedení těch, kteří hledají hlubší spojení se svým pravým já a skutečnou povahou reality, a zpochybňuje přesvědčení, že "takový je prostě život".

O Sylvii Puentes
Sylvia Puentes je přední dámou v oblasti kouzel a život měnící spolupráce s Access Consciousness. Mezinárodní řečnice a facilitátorka, která umožňuje lidem znovuobjevit jejich dary a radost ze života.
www.sylviapuentes.com

Moira Bramley & Sylvia Puentes
 Access Consciousness Certified Facilitators

 

About Moira Bramley
Moira Bramley is an exceptional individual who helps others recognize that the accepted reality is a false construct. She specializes in guiding those seeking deeper connections to their true selves and the genuine nature of reality, challenging the belief that "That's just the way life is."

About Sylvia Puentes
Sylvia Puentes is a leading lady in magic and life changing work with Access Consciousness. International speaker and facilitator empowering people to rediscover their gifts and joy in living.
www.sylviapuentes.com 

Vše v životě ke mně přichází s lehkostí, radostí & slávou

Kontaktujte nás

Děkujeme za ocenění Moiry Bramley, Budoucí Planetu a týmu.
V případě zájmu o další informace nás prosím kontaktujte.

Podpora & otázky